Subsidieregeling GRRG 2021

Geldend van 06-10-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Groningen
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieregeling GRRG 2021
Citeertitel Subsidieregeling GRRG 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Erfgoedwet
  3. Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
  4. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR602497/1
  5. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR610434/2
  6. Besluit ruimtelijke ordening
  7. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR410825/15

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-2021 06-10-2021 nieuwe regeling

21-09-2021

prb-2021-8888

K21707
06-10-2021 artikel 13

28-09-2021

prb-2021-9008

K21707