Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2022

Geldend van 01-10-2021 t/m 26-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Aalsmeer
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van burgemeester en wethouders tot vaststelling van de Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2022
Citeertitel Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2022
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Nadere regels subsidiëring Peuterarrangementen en Voorschoolse educatie Aalsmeer 2021 worden ingetrokken.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2021 27-09-2022 Nieuwe regeling

14-09-2021

gmb-2021-339099

Z21-052126