Regeling vervallen per 01-01-2024

Beleidslijn voor toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Geldend van 10-09-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerhugowaard
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidslijn voor toepassing van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Citeertitel Bibob-beleidslijn 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 3 van de Drank- en Horecawet
 4. artikel 27 van de Drank- en Horecawet
 5. artikel 30a van de Drank- en Horecawet
 6. artikel 31 van de Drank- en Horecawet
 7. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR256860/1
 8. artikel 2.1 van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 9. artikel 2.17 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 10. artikel 2.2a, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht
 11. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR639706/3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-09-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

24-08-2021

gmb-2021-308660

BW21-0416