Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de beslistermijn op een aanvraag schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam)

Geldend van 31-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Edam-Volendam
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de beslistermijn op een aanvraag schuldhulpverlening (Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam)
Citeertitel Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Edam-Volendam
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn, algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2021-51202

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4a van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-2021 nieuwe regeling

01-07-2021

gmb-2021-293506

Z21094908