Beleidsregels Werk en Inkomen Gemeente Lochem

Geldend van 26-08-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-08-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregels Werk en Inkomen Gemeente Lochem
Citeertitel Beleidsregels Werk en Inkomen Gemeente Lochem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Beleidsregels Werk en Inkomen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 1 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-08-2021 01-08-2021 Nieuwe beleidsregels

13-07-2021

gmb-2021-283401

Onbekend.