Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021

Geldend van 29-07-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Purmerend
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 5.13 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 3. artikel 30c van de Wet op de kansspelen
 4. artikel 3 van de Winkeltijdenwet
 5. artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994
 6. artikel 149a van de Gemeentewet
 7. artikel 151a van de Gemeentewet
 8. artikel 151b van de Gemeentewet
 9. artikel 151c van de Gemeentewet
 10. artikel 151d van de Gemeentewet
 11. artikel 154 van de Gemeentewet
 12. artikel 154a van de Gemeentewet
 13. artikel 3 van de Wet openbare manifestaties
 14. artikel 4 van de Wet openbare manifestaties
 15. artikel 4 van de Drank- en Horecawet
 16. artikel 25a van de Alcoholwet
 17. artikel 25b van de Alcoholwet
 18. artikel 25c van de Drank- en Horecawet
 19. artikel 25d van de Alcoholwet
 20. artikel 2.18, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 21. artikel 2.18, vijfde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 22. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 23. artikel 3.148, tweede lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 24. artikel 108 van de Gemeentewet
 25. artikel 121 van de Gemeentewet
 26. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-07-2023 artikel 2:76a

27-06-2023

gmb-2023-339082

1587299
29-04-2023 29-07-2023 hoofdstuk 2, afdeling 5, artikel 2:24, 2:26, 2:28, 2:34a, 2:34b, 2:34g, 2:40, 2:48, 2:50a, 2:60, 2:65, 3:7, 4:13, 5:10, 5:12, 5:23

30-03-2023

gmb-2023-186411

1580023
01-09-2021 29-04-2023 Nieuwe regeling

30-06-2021

gmb-2021-282674

1540200