Standplaatsenbeleid gemeente Boekel 2021

Geldend van 20-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Standplaatsenbeleid gemeente Boekel 2021
Citeertitel Standplaatsenbeleid gemeente Boekel 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Standplaatsenbeleid gemeente Boekel 2011.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-08-2021 nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-281571

Onbekend.