Kapverordening Tubbergen 2021

Geldend van 10-08-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Tubbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Kapverordening Tubbergen 2021
Citeertitel Kapverordening Tubbergen 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2021-47955

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 2.2, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  3. artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Kapverordening Tubbergen 2015.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-08-2021 nieuwe regeling

06-07-2021

gmb-2021-268465

Onbekend.