Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)

Geldend van 28-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals houdende regels omtrent het anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen (Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen)
Citeertitel Besluit om te anticiperen op de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op het moment dat de Verzamelwet hersteloperatie toeslagen in werking treedt.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2021 nieuwe regeling

06-07-2021

gmb-2021-248998

21.0004917