Nadere regels voorwerpen op de openbare plaats Leidschendam-Voorburg 2021

Geldend van 22-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Leidschendam-Voorburg
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels voorwerpen op de openbare plaats Leidschendam-Voorburg 2021
Citeertitel Nadere regels voorwerpen op de openbare plaats Leidschendam-Voorburg 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR33359/17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-07-2021 nieuwe regeling

11-05-2021

gmb-2021-246693

Onbekend.