Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de aanpassing van diverse subsidieplafonds behorende bij de Voorjaarsnota 2021 (Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021)

Geldend van 27-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van provinciale staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de aanpassing van diverse subsidieplafonds behorende bij de Voorjaarsnota 2021 (Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021)
Citeertitel Besluit subsidieplafonds Voorjaarsnota 2021
Vastgesteld door provinciale staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:25, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR298777

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2021 nieuwe regeling

14-07-2021

prb-2021-6283

PZH-2021-774559261