Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 13 juli 2021, PZH-2021-779624190, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor woonvormen senioren (Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland)

Geldend van 14-01-2023 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 13 juli 2021, PZH-2021-779624190, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor woonvormen senioren (Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland)
Citeertitel Subsidieregeling Woonvormen senioren Zuid-Holland
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-2023 01-01-2024 artikel 4

13-12-2022

prb-2023-488

PZH-2022-821271535
31-07-2021 14-01-2023 nieuwe regeling

13-07-2021

prb-2021-6273

PZH-2021-779624190