Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren houdende regels omtrent het kinder- en jeugdbudget (Beleidsregels Kinder- en Jeugdbudget Gooise Meren 202)

Geldend van 21-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren houdende regels omtrent het kinder- en jeugdbudget (Beleidsregels Kinder- en Jeugdbudget Gooise Meren 202)
Citeertitel Beleidsregels Kinder- en Jeugdbudget Gooise Meren 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 108 van de Gemeentewet
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding. Deze regeling vervangt de Regeling Kinder- en Jeugdbudget 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2021 nieuwe regeling

06-07-2021

gmb-2021-237827

Onbekend.