Regeling vervallen per 31-12-2023

Nadere regel transitiekosten voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 gemeente Utrecht

Geldend van 01-01-2022 t/m 30-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regel transitiekosten voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 gemeente Utrecht
Citeertitel Nadere regel transitiekosten voorschoolse educatie Utrecht 2022-2023 gemeente Utrecht
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2022 31-12-2023 Nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-235586

Onbekend.