Regeling vervalt per 01-01-2031

Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe

Geldend van 16-07-2021 t/m 31-12-2030 met terugwerkende kracht vanaf 15-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Drenthe
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe
Citeertitel Besluit mandaat, machtiging en volmacht SNN ten behoeve van de Subsidieregeling stimuleringslening verwijdering asbestdaken Drenthe
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005645/2021-07-10
  2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2021-07-10
  3. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2021-01-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-07-2021 15-01-2021 01-01-2031 besluit mandaat, machtiging en volmacht

29-06-2021

prb-2021-5826

2021001316