Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 6 juli 2021, nr. 1612586/1612587, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor activiteiten die leiden tot het verbeteren van de kleine infrastructuur op het gebied van waterrecreatie (Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten Noord-Holland 2021)

Geldend van 15-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland van 6 juli 2021, nr. 1612586/1612587, houdende regels omtrent het verstrekken van subsidie voor activiteiten die leiden tot het verbeteren van de kleine infrastructuur op het gebied van waterrecreatie (Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten Noord-Holland 2021)
Citeertitel Uitvoeringsregeling subsidie waterrecreatie: kleine voorzieningen en diensten Noord-Holland 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR114219/2

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-07-2021 nieuwe regeling

06-07-2021

prb-2021-5576

1612586/1612587