NOTA GRONDBELEID 2021 – 2030 GEMEENTE BRUMMEN

Geldend van 10-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brummen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling NOTA GRONDBELEID 2021 – 2030 GEMEENTE BRUMMEN
Citeertitel Nota Grondbeleid 2020-2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Nota Grondbeleid 2020-2021
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 4:82 van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
  4. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
  5. https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-07-01
  6. https://wetten.overheid.nl/BWBR0020449/2021-07-01

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2021 nieuwe regeling

21-01-2021

gmb-2021-220421

D343373