Besluit van de burgemeester van de gemeente Gooise Meren houdende regels omtrent het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Hilversum voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid

Geldend van 07-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van de gemeente Gooise Meren houdende regels omtrent het verlenen van mandaat aan toezichthouders van de gemeente Hilversum voor het handhaven van de quarantaineplicht uit artikel 58nb lid 1 Wet publieke gezondheid
Citeertitel Mandaatbesluit quarantaineplicht
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  3. artikel 58nb van de Wet publieke gezondheid
  4. artikel 58u, vierde lid, van de Wet publieke gezondheid
  5. artikel 58v van de Wet publieke gezondheid
  6. artikel 64a, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-07-2021 nieuwe regeling

15-06-2021

gmb-2021-214264

Onbekend.