Regeling vervallen per 31-12-2024

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent een subsidieregeling voor combinatiefuncties (Subsidieregeling combinatiefuncties gemeente IJsselstein 2021)

Geldend van 02-07-2021 t/m 30-12-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie IJsselstein
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente IJsselstein houdende regels omtrent een subsidieregeling voor combinatiefuncties (Subsidieregeling combinatiefuncties gemeente IJsselstein 2021)
Citeertitel Subsidieregeling combinatiefuncties gemeente IJsselstein 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR374066/1

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 31 december 2024.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-07-2021 31-12-2024 nieuwe regeling

29-06-2021

gmb-2021-208545

995462