Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren houdende regels omtrent maatschappelijke participatie (Beleidsregels Doe-budget Gooise Meren 2021)

Geldend van 01-07-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren houdende regels omtrent maatschappelijke participatie (Beleidsregels Doe-budget Gooise Meren 2021)
Citeertitel Beleidsregels Doe-budget Gooise Meren 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet
  2. artikel 108 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling Doe-budget 2019.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2021 nieuwe regeling

15-06-2021

gmb-2021-206142

Onbekend.