Leggerboek oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem

Geldend van 29-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Brabantse Delta
Organisatietype Waterschap
Officiƫle naam regeling Leggerboek oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem
Citeertitel Leggerboek oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2021 nieuwe regeling

22-06-2021

wsb-2021-8134

433870