Regeling vervallen per 01-07-2022

Subsidieregeling preventie en participatie jeugd Den Haag 2021

Geldend van 17-12-2021 t/m 30-06-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie 's-Gravenhage
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling preventie en participatie jeugd Den Haag 2021
Citeertitel Subsidieregeling preventie en participatie jeugd Den Haag 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidieregeling preventie en participatie jeugd Den Haag 2021
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR643067/1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-12-2021 01-07-2022 wijziging

14-12-2021

gmb-2021-458948

RIS310954 OCW/10226327
29-06-2021 17-12-2021 nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-202641

RIS309245 OCW/10127170