Regeling vervallen per 13-09-2022

Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Het Hogeland 2021-2022

Geldend van 29-06-2021 t/m 12-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Het Hogeland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling versterking cultuursector gemeente Het Hogeland 2021-2022
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, algemeen, financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-38179

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-231832.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2021 13-09-2022 Nieuwe regeling

22-06-2021

gmb-2021-202530

Onbekend.