Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Holland
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland
Citeertitel Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Beheer en Uitvoering Noord-Holland
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
  2. Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 bijlage 1

08-12-2023

prb-2023-15075

2148974/2151693
24-06-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

15-06-2021

prb-2021-4945

1638587/1651309