Regeling vervallen per 27-09-2022

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende nadere regels omtrent parkeren (Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2021 – 1)

Geldend van 03-07-2021 t/m 26-09-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Tiel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel houdende nadere regels omtrent parkeren (Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2021 – 1)
Citeertitel Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2021 - 1
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit parkeren Tiel 2020.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-2021 27-09-2022 nieuwe regeling

25-05-2021

gmb-2021-186389

Regelgevingregister 2021, nr. 1.23.