Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent bodembeheer (Nota bodembeheer gemeente Oirschot)

Geldend van 05-06-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Oirschot
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Oirschot houdende regels omtrent bodembeheer (Nota bodembeheer gemeente Oirschot)
Citeertitel Nota bodembeheer gemeente Oirschot
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-32952

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bodembeheernota Oirschot en Bodemkwaliteitskaart/bodemfunctiekaart Oirschot, vastgesteld op 26 februari 2002.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-06-2021 nieuwe regeling

20-04-2021

gmb-2021-175140

Onbekend.