Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 25 mei 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen aan rivierverruimingsprojecten in de Maas (Bijdrageregeling rivierverruimingsprojecten Maas Noord-Brabant)

Geldend van 03-06-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Noord-Brabant
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Regeling van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant van 25 mei 2021, houdende regels omtrent het verstrekken van bijdragen aan rivierverruimingsprojecten in de Maas (Bijdrageregeling rivierverruimingsprojecten Maas Noord-Brabant)
Citeertitel Bijdrageregeling rivierverruimingsprojecten Maas Noord-Brabant
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene bijdrageverordening Noord-Brabant

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2023 artikel 3.6, 3.7, 5.5, 5.9, 5.10, 5.12

09-05-2023

prb-2023-6087

C2313068/5259115
09-06-2021 03-06-2023 nieuwe regeling

25-05-2021

prb-2021-4288

C2280172/4887355