Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 18 mei 2021, PZH-2021-773653919 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van een subsidie voor een voucherregeling van het programma Groen doet goed (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders 2021)

Geldend van 28-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland van 18 mei 2021, PZH-2021-773653919 (DOS-2016-0005086), houdende regels omtrent het verstrekken van een subsidie voor een voucherregeling van het programma Groen doet goed (Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders 2021)
Citeertitel Openstellingsbesluit subsidie voucherregeling programma Groen doet goed regionale aanbieders 2021
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/298777/CVDR298777_3.html
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zuid-Holland/422145/CVDR422145_15.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervalt op 1 maart 2023.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-05-2021 nieuwe regeling

18-05-2021

prb-2021-4056

PZH-2021-773653919