Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Beesel

Geldend van 27-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Beesel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Beesel
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp onderwijs
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 1.61, eerste lid, van de Wet kinderopvang
  3. artikel 1.65, eerste lid, van de Wet kinderopvang
  4. artikel 1.65, vierde lid, van de Wet kinderopvang
  5. artikel 1.66 van de Wet kinderopvang
  6. artikel 1.72, eerste lid, van de Wet kinderopvang

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-05-2021 nieuwe regeling

20-04-2021

gmb-2021-162222

243458