Regeling vervallen per 01-03-2023

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent het kunnen ondersteunen van inwoners bij bijzondere kosten (Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Achtkarspelen)

Geldend van 20-05-2021 t/m 28-02-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Achtkarspelen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Achtkarspelen houdende regels omtrent het kunnen ondersteunen van inwoners bij bijzondere kosten (Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Achtkarspelen)
Citeertitel Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Achtkarspelen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-05-2021 01-03-2023 nieuwe regeling

02-02-2016

gmb-2021-153898

Onbekend.