Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk

Geldend van 10-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels terrassen gemeente Moerdijk
Citeertitel Nadere regels terrassen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Moerdijk/621981/CVDR621981_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-05-2021 Nieuwe regeling

20-04-2021

gmb-2021-144150

Onbekend.