Regeling vervalt per 31-12-2026

Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Valkenburg aan de Geul vanaf 1 mei 2021 – 31 december 2022

Geldend van 01-05-2021 t/m 30-12-2026

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Valkenburg aan de Geul vanaf 1 mei 2021 – 31 december 2022
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.1.6 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2021 31-12-2026 Nadere regels mantelzorgwaardering Gemeente Valkenburg aan de Geul

20-04-2021

gmb-2021-138683

Onbekend.