Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen

Geldend van 01-05-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie De Ronde Venen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen
Citeertitel Verordening Fysieke Leefomgeving De Ronde Venen
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen exb-2021-28444

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
 2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
 3. artikel 10.23 van de Wet milieubeheer
 4. artikel 10.24, tweede lid, van de Wet milieubeheer
 5. artikel 10.25 van de Wet milieubeheer
 6. artikel 10.26 van de Wet milieubeheer
 7. artikel 8 van de Woningwet
 8. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 9. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 10. artikel 108 van de Gemeentewet
 11. artikel 147 van de Gemeentewet
 12. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2021 Nieuwe regeling

06-04-2021

gmb-2021-133835

Onbekend.