Beleidsregels uitvoering SMI gemeente Stein april 2021

Geldend van 01-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels uitvoering SMI gemeente Stein april 2021
Citeertitel Beleidsregels uitvoering SMI gemeente Stein april 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1.6 van de Wet kinderopvang
  2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-2021 Nieuwe regeling

30-03-2021

gmb-2021-127049

Onbekend.