Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) Maastricht Heuvelland

Geldend van 01-01-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Valkenburg aan de Geul
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) Maastricht Heuvelland
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) Maastricht Heuvelland
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 01-01-2021 Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) Maastricht Heuvelland

23-03-2021

gmb-2021-115152

Onbekend.