Beleidskader hogere waarde Wet geluidhinder gemeente Moerdijk 2008

Geldend van 30-03-2008 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Moerdijk
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidskader hogere waarde Wet geluidhinder gemeente Moerdijk 2008
Citeertitel Beleidskader hogere waarde Wet geluidhinder gemeente Moerdijk 2008
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. Besluit geluidhinder

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-03-2008 Nieuwe regeling

18-03-2008

gmb-2021-109140

Onbekend.