Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de leges in verband met de Wet natuurbescherming, d.d. 9 maart 2021 met kenmerk PZH-2021-769097246

Geldend van 20-03-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Zuid-Holland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland houdende regels omtrent de leges in verband met de Wet natuurbescherming, d.d. 9 maart 2021 met kenmerk PZH-2021-769097246
Citeertitel Besluit nadere regels Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie, milieu
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Zuid-Holland/CVDR635118.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2021 01-01-2024 nieuwe regeling

09-03-2021

prb-2021-2094

PZH-2021-769097246