Regeling vervallen per 12-05-2021

Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2021 De Fryske Marren

Geldend van 19-03-2021 t/m 11-05-2021 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie De Fryske Marren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 2021 De Fryske Marren
Citeertitel Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2021 De Fryske Marren
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 35 van de Participatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-2021 01-01-2021 12-05-2021 nieuwe regeling

16-03-2021

gmb-2021-84825

Z.651618