Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomst havenmeester Lochem en Hengelo

Geldend van 18-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomst havenmeester Lochem en Hengelo
Citeertitel Mandaatbesluit dienstverleningsovereenkomst havenbeheer Lochem en Hengelo
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-03-2021 nieuwe regeling

16-03-2021

gmb-2021-74310

Onbekend.