Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent verlenging van het cameratoezicht (Besluit verlenging en cameratoezicht Kort Haarlem 2021)

Geldend van 04-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gouda
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de burgemeester van de gemeente Gouda houdende regels omtrent verlenging van het cameratoezicht (Besluit verlenging en cameratoezicht Kort Haarlem 2021)
Citeertitel Besluit verlenging en cameratoezicht Kort Haarlem 2021
Vastgesteld door burgemeester
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 151c van de Gemeentewet
  2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Gouda/646804/CVDR646804_3.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2021 nieuwe regeling

22-02-2021

gmb-2021-63210

1301985