Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2021 gemeente Steenwijkerland

Geldend van 01-03-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Steenwijkerland
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2021 gemeente Steenwijkerland
Citeertitel Inkoop- en aanbestedingsprotocol 2021 gemeente Steenwijkerland
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2021 Nieuwe regeling

02-02-2021

gmb-2021-57246

Onbekend.