Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent vergaderingen van de raad (Reglement van Orde gemeenteraad Wijdemeren 2021)

Geldend van 16-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Wijdemeren houdende regels omtrent vergaderingen van de raad (Reglement van Orde gemeenteraad Wijdemeren 2021)
Citeertitel Reglement van Orde gemeenteraad Wijdemeren 2021
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 16 van de Gemeentewet
  2. artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Wijdemeren 2018.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-2021 nieuwe regeling

04-02-2021

gmb-2021-44043

Onbekend.