Verordening elektronische publicatie Stein

Geldend van 01-02-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening elektronische publicatie Stein
Citeertitel Verordening elektronische publicatie Stein
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-02-2021 Nieuwe regeling

28-01-2021

gmb-2021-34965

0971159339