Leidraad Invordering 2020

Geldend van 28-06-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie GBLT
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiële naam regeling Leidraad Invordering 2020
Citeertitel Leidraad Invordering 2020
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2023 01-01-2023 artikel 1.1.5, 1.1.5a, 11.5, 14.4.5b, 19.1.8, 19.3.9, 19.5, 22.6.2, 22.6.2a, 25.6.2c, 25.6.2, 26, 26.2.2, 26.2.3, 26.2.12, 26.2.19, 28, 53, 73.5.6

12-06-2023

bgr-2023-623

Onbekend.
27-06-2023 01-01-2022 28-06-2023 artikel 14.4.1b, 19.6, 26.2.4

12-06-2023

bgr-2023-605

Onbekend.
01-04-2022 01-01-2022 27-06-2023 artikel 1, 1.1, 1.1.5, 3, 4, 7.6, 7.9, 7.10, 7.11, 7a, 9.5, 9.6, 9.7, 11.2, 11.5, 14.2.15, 14.2.16, 14.4.5, 14.4.14, 17.1, 19.1.7, 19.2.2, 19.3.3, 19.3.3a, 22.1, 22.8.2, 22.8.9, 24.6.4, 24.6.5, 24.6.6, 24.6.7, 25.1.5, 25.1.6, 25.1.8, 25.1.12, 25.1.15, 25.2.1, 25.2.2.a, 25.2.2.1, 25.2.2.b, 25.2.3, 25.4.2, 25.5.1, 25.5.4, 25.5.8, 25.6.2a, 25.6.2b, 25.6.2c, 25.6.2d, 26, 26.1.7, 26.2.3, 26.2.4, 26.2.5, 26.2.8, 26.2.9, 26.2.12, 26.2.18, 26.2.19, 26.3.0, 26.5, 27, 27.8, 28.1, 28.4, 28.5, 28a, 30, 32.3, 33, 33.5, 49.8.2, 49.9.1, 49.9.2, 58.3, 73, 73.1.1, 73.1.8, 73.1.9, 73.1.11, 73.1.12, 73.2.1, 73.2.2, 73.3.1, 73.4.7, 73.5.2, 73.5.5, 73.6.2, 73.6.3, 73.6.8

16-03-2022

bgr-2022-375

Onbekend.
30-03-2022 01-07-2021 01-04-2022 artikel 25.1.3., 25.7.5., 26.1.9., 26.2.2., 26.2.7., 28.2., 30.3., 49.8.1., 73.3a., 73.3a.1., 73.3a.2., 73.3a.3., 73.3a.4., 73.5.1., 75.6.

16-03-2022

bgr-2022-354

Onbekend.
25-03-2022 01-04-2021 30-03-2022 artikel 14.2.9., 14.2a.

16-03-2022

bgr-2022-340

Onbekend.
09-04-2021 01-01-2021 25-03-2022 artikel 14.1.1, 14.1.10, 14.1.11, 14.2.4, 14.2.8, 14.4.1a., 14.4.5b., 14.4.5c., 14.4.6, 14.4.7, 14.4.8, 19.1.6, 19.1.6b., 19.1.8, 19.3.2, 19.3.3, 19.3.4, 19.3.5, 19.3.6, 25.7.1, 26.1.2, 26.2.12, 26.2.19, 73.5.1, 73.5a.1., 73.5.5

17-03-2021

bgr-2021-309

Onbekend.
31-03-2020 09-04-2021 nieuwe regeling

12-03-2020

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 290

Onbekend.