Toekomstvisie 2030 “Kempisch wonen in een wereldregio”

Geldend van 01-07-2013 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Eersel
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Toekomstvisie 2030 “Kempisch wonen in een wereldregio”
Citeertitel Toekomstvisie 2030 gemeente Eersel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen, financiën en economie, volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp Economie, cultuur en recreatie, huisvesting
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen exb-2021-1542

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2013 nieuwe regeling

30-05-2013

gemeenteblad De Hint

20.26081