Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent ruim baan voor goede woningbouwplannen

Geldend van 05-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Vaals
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Vaals houdende regels omtrent ruim baan voor goede woningbouwplannen
Citeertitel Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-01-2021 nieuwe regeling

14-12-2020

gmb-2021-1875

Onbekend.