Nadere subsidieregels Economie & Innovatie 2021 e.v.

Geldend van 18-01-2021 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Nadere subsidieregels Economie & Innovatie 2021 e.v.
Citeertitel Nadere subsidieregels Economie & Innovatie 2021 e.v.
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-01-2021 01-01-2024 Nieuwe regeling

15-12-2020

prb-2020-10142

PB 098-2020