Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem houdende regels omtrent de huisvestingsverordening (Nadere regels urgentie)

Geldend van 01-01-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hattem
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hattem houdende regels omtrent de huisvestingsverordening (Nadere regels urgentie)
Citeertitel Nadere regels urgentie
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp volkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-353492

Onbekend.