Regeling vervallen per 11-11-2022

Subsidieregeling onderwijsinnovatie 2021

Geldend van 01-01-2021 t/m 10-11-2022

Algemeen

Overheidsorganisatie Meierijstad
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Subsidieregeling onderwijsinnovatie 2021
Citeertitel Subsidieregeling onderwijsinnovatie 2021
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, financiën en economie, onderwijs
Eigen onderwerp subsidieregeling onderwijsinnovatie
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021 11-11-2022 Nieuwe regeling

15-12-2020

gmb-2020-351336

Onbekend.