Regeling vervallen per 30-04-2024

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkmaatschappij 8KTD houdende regels omtrent organisatiebreed mandaat

Geldend van 04-03-2021 t/m 29-04-2024

Algemeen

Overheidsorganisatie Werkmaatschappij 8KTD
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Werkmaatschappij 8KTD houdende regels omtrent organisatiebreed mandaat
Citeertitel Mandaatbesluit 2020, Organisatiebreed, Dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Teams Werkmaatschappij 8KTD
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is tevens vastgesteld door de voorzitter. De gemeente Tytsjerksteradiel heeft op 22-02-2022 wijzigingen betreft mandaat verzoeken gesloten jeugdhulp bekendgemaakt (punt 59 tm 63). Deze wijzigingen zijn in deze versie van de regeling beschikbaar.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2021 30-04-2024 bijlage 1

09-02-2021

bgr-2021-171

Z2021-00631
24-12-2020 04-03-2021 nieuwe regeling

17-11-2020

bgr-2020-1291

Onbekend.